VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH - Mới nhất 2018

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH GIÁ RẺ

Din tích : 20m2-30m3-40m2-50m2-60m2-100m2-150m2-200m2-300m2.
GIÁ $8/m2-$15/m2---->Call 0902.738.229VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH | MEKONG TOWER

Tên cao ốc : MEKONG TOWER
Địa chỉ        : Cộng Hoà, Tân Bình
Diện tích     : 40m2-->300m2
Giá thuê      : $16
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH
  

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH | CAO ỐC KICOTRANS BẠCH ĐẰNG

                            Tên cao ốc : KICOTRANS - BẠCH ĐẰNG


Địa chỉ        : Bạch Đằng, Tân Bình
Diện tích     : 40m2-500m2
Giá thuê      : $11++
Liên hệ        : Mr.THÀNH 
Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH | KICOTRANS BUILDING
Tên cao ốc : KICOTRANS BUILDING
Địa chỉ        : Cộng Hòa, Tân Bình
Diện tích     : 143m2-244m2
Giá thuê      : $9++
Liên hệ        : Mr.THÀNH
Điện thoại   : 0902.738.229
                                                
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH | CAO ỐC ATHENA

Tên cao ốc : ATHENA
Địa chỉ        : Cộng Hòa, Tân Bình
Diện tích     : 143m2-244m2
Giá thuê      : $10++
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH | CAO ỐC NHL

Tên cao ốc : NHL
Địa chỉ        : Nguyễn Hiến Lê, Tân Bình
Diện tích     : 100m2-->400m2
Giá thuê      : $9
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC YÊN THẾ

Văn phòng cho thuê Yên Thế
Tên cao ốc : YÊN THẾ
Địa chỉ        : Yên Thế, Tân Bình
Diện tích     : 28m2-44m2-72m2
Giá thuê      : $8
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC ORANGES

HÌNH MẪU
Tên cao ốc : ORANGES
Địa chỉ        : Cộng Hòa, Tân Bình
Diện tích     : 20m2-40m2-45m2
Giá thuê      : $9
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | HV BUILDING

CAO ỐC HV
Tên cao ốc : HV BUILDING
Địa chỉ        : Hoàng Việt, Tân Bình
Diện tích     : 15m2-35m2
Giá thuê      : $10
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC ĐÌNH NGUYỄN


CAO ỐC ĐÌNH NGUYỄN
Tên cao ốc : ĐÌNH NGUYỄN
Địa chỉ        : Cộng Hoà, Tân Bình
Diện tích     : 34m2-->47m2
Giá thuê      : $11
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC VTEC

MINH HỌA
Tên cao ốc : VTEC
Địa chỉ        : XUÂN HỒNG, Tân Bình
Diện tích     : 55m2-->110m2
Giá thuê      : $9
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC HỒNG TÂM

CAO ỐC HỒNG TÂM
Tên cao ốc : HỒNG TÂM
Địa chỉ        : K200, Tân Bình
Diện tích     : 25m2-56m2-62m2-118m2-124m2-180m2-240m2
Giá thuê      : $10Liên hệ        : Mr.THÀNH
Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC CNC

MINH HOẠ
Tên cao ốc : CNC
Địa chỉ        : K300, Tân Bình
Diện tích     : 78m2
Giá thuê      : $12
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC BĐ

Tên cao ốc :
Địa chỉ        : Bạch Đằng, Tân Bình
Diện tích     : 67m2
Giá thuê      : $11
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC ĐẠI DŨNG

CAO ỐC ĐẠI DŨNG
Tên cao ốc : ĐẠI DŨNG
Địa chỉ        : Bạch Đằng, Tân Bình
Diện tích     : 150m2-->1000m2
Giá thuê      : $13 ++
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC TRACIMEXCO

CAO ỐC TRACIMEXCO
Tên cao ốc : TRACIMEXCO
Địa chỉ        : Bạch Đằng, Tân Bình
Diện tích     : 50m2-->500m2
Giá thuê      : $12
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC HỒNG HÀ

CAO ỐC HỒNG HÀ
Tên cao ốc : HỒNG HÀ
Địa chỉ        : Hồng Hà, Tân Bình
Diện tích     : 80m2
Giá thuê      : $10
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC TRANVIETS

CAO ỐC TRANVIETS
Tên cao ốc : TRANVIETS
Địa chỉ        : Yên Thế, Tân Bình
Diện tích     : 25m2-->83m2
Giá thuê      : $15
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC IDD

CAO ỐC IDD
Tên cao ốc : IDD
Địa chỉ        : Đống Đa, Tân Bình
Diện tích     : 77m2-->145m2
Giá thuê      : $14 ++
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC LTA

CAO ỐC LTA
Tên cao ốc : LTA
Địa chỉ        : Đống Đa, Tân Bình
Diện tích     : 60m2-->200m2
Giá thuê      : $14
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC KICOTRANS

CAO ỐC KICOTRANS
Tên cao ốc : KICOTRANS
Địa chỉ        : Đống Đa, Tân Bình
Diện tích     : 50m2-->260m2
Giá thuê      : $15
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC LOTUS

CAO ỐC LOTUS
Tên cao ốc : LOTUS
Địa chỉ        : Cửu Long, Tân Bình
Diện tích     : 90m2
Giá thuê      : $14
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC CL

CAO ỐC CỬU LONG
Tên cao ốc : CL
Địa chỉ        : Cửu Long, Tân Bình
Diện tích     : 900m2
Giá thuê      : $13
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC HG

HÌNH TRƯỢNG TRƯNG
Tên cao ốc : HG
Địa chỉ        : Hậu Giang, Tân Bình
Diện tích     : 60m2-->130m2
Giá thuê      : $12
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC TL1

CAO ỐC TL1
Tên cao ốc : TL1
Địa chỉ        : Thăng Long, Tân Bình
Diện tích     : 55m2-->105m2
Giá thuê      : $10
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC GBC

CAO ỐC GBC
Tên cao ốc : GBC
Địa chỉ        : Thăng Long, Tân Bình
Diện tích     : 20m2-->40m2
Giá thuê      : $11
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC TL

CAO ỐC TL
Tên cao ốc : TL
Địa chỉ        : Thăng Long, Tân Bình
Diện tích     : 50m2-->136m2
Giá thuê      : $10
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC MINH PHƯƠNG SG

CAO ỐC MINH PHƯƠNG
Tên cao ốc : MINH PHƯƠNG SG
Địa chỉ        : Phổ Quang, Tân Bình
Diện tích     : Nguyên Toà
Giá thuê      : $12
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU
Tên cao ốc : HOÀNG TRIỀU
Địa chỉ        : Phổ Quang, Tân Bình
Diện tích     : 50m2-->200m2
Giá thuê      : $14
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC WASECO

WASECO BUILDING
Tên cao ốc : WASECO
Địa chỉ        : Phổ Quang, Tân Bình
Diện tích     : 35m2-->2.000m2
Giá thuê      : $14 all in
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH


VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH CAO ỐC VPBANK

CAO ỐC VPBANK
Tên cao ốc : VPBANK
Địa chỉ        : Phan Đình Giót, Tân Bình
Diện tích     : 100m2
Giá thuê      : $9  
Liên hệ        : Mr.THÀNH
Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH CAO ỐC HẢI ÂU

CAO ỐC HẢI ÂU
Tên cao ốc : HẢI ÂU
Địa chỉ        : Trường Sơn, Tân Bình
Diện tích     : 60m2-->1500m2
Giá thuê      : $15++
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC RIPAC

CAO ỐC RIPAC
Tên cao ốc : RIPAC
Địa chỉ        : Trường Sơn, Tân Bình
Diện tích     : 120m2
Giá thuê      : $10
Liên hệ        : Mr.THÀNH
Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC CONA

CAO ỐC CONA
Tên cao ốc : CONA
Địa chỉ        : Lê Văn Sỹ, Tân Bình
Diện tích     : 80m2-->200m2
Giá thuê      : $15
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC PHAN LÊ

CAO ỐC PHAN LÊ
Tên cao ốc : PHAN LÊ
Địa chỉ        : Lê Văn Sỹ, Tân Bình
Diện tích     : 50m2-->500m2
Giá thuê      : Thương lượng
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC ANNEX

HÌNH TƯỢNG TRƯNG
Tên cao ốc : ANNEX
Địa chỉ        : Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình
Diện tích     : 50m2-->500m2
Giá thuê      : $22++
Liên hệ        : Mr.THÀNH

Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC GMATên cao ốc : GMA
Địa chỉ        : Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình
Diện tích     : 75m2
Giá thuê      : $13Liên hệ        : Mr.THÀNH
Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH

VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH | CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

cao ốc nam NAM VIET


Tên cao ốc : THÉP NAM VIỆT
Địa chỉ        : Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình
Diện tích     : 50m2-->500m2
Giá thuê      : $17++ Liên hệ        : Mr.THÀNH
Điện thoại   : 0902.738.229
Chuyên VĂN PHÒNG CHO THUÊ TÂN BÌNH